Introduction of Research Staff

Home > Introduction of Research Staff

Introduction of Research Staff

Research Fields Name   Research theme
Substance/Material

Teruaki Fuchigami

 
Shogo Nobukawa  
Kenta Motobayashi  
Kota Katayama  
Izumi Saito  
Mikihiro Hayashi  
Naoto Tanibata  
Yoshinori Takikawa  
Shota Nakamura  
Daisuke Urushihara  
Hiroshi Eguchi  
Shu Omura  
Research Fields Name   Research theme
Information/Society

Yonfuan Kimu

Designing an efficient partial snapshot algorithm for large-scale distributed systems
 
Tomomi Aoyama  
Toru Yamada  
Shinya Kato  
Yuhiro Iwamoto  
Tatsuya Yokota  
Yuta Umezu  
Takahiro Itou  
Satoshi Takabe  
Kenta Takeda  
Hiroaki Matsumori  
Fuko Nakai  
Gyogyoku Ryu  
Noryo Ko Novel Self-Centering Energy Dissipation Restrainers and Their Implementation in Seismic Design and Retrofit of Bridges
Satoshi Nakano  
Shouhei Kakei  
Yuta Nakamura  

Leading Initiative for Excellent Young Researchers

Research Fields Name   Research theme
Sabstance/Material Tatsuyuki Yoshii             

Tenure holders