Introduction of Research Staff

Home > Introduction of Research Staff

Introduction of Research Staff

Research Fields Name   Research theme
Substance/Material

KATAYAMA Kota

 
HAYASHI Mikihiro  
NAKAMURA Shota  
URUSHIHARA Daisuke  
EGUCHI Hiroshi  
OMURA Syu  
NARITA Mami  
MARTIN Alexander Influence of electrical conductivity on the electromechanical properties of 0-3 composites based on BaTiO3
OKA Ryohei  
MATSUBARA Shogo  
TOKUNAGA Toko  
NISHIDA Yoshihide  
Research Fields Name   Research theme
Information/Society

MATSUMORI Hiroaki

 
NAKAI Fuko  
RYU Gyogyoku  
KO Noryo Novel Self-Centering Energy Dissipation Restrainers and Their Implementation in Seismic Design and Retrofit of Bridges
NAKANO Satoshi  
KAKEI Shohei  
NAKAMURA Yuta  
SAKUMA Takuto  
SUGIMOTO Yoshiki  
KAMIMURA Tomoya  
INATSU Yu  
YANO Yusuke  
Chen Ye  
KIKUCHI Masato  
MAHIMO Susumu  
DMITRIEVA Daria  

Tenure holders